LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2018 Công ty TNHH dược phẩm Đức An đã đạt được kết quả kinh doanh tăng trưởng cao về doanh số  trên 140 % so với năm 2017. Ngày 14/1/2018 Dược phẩm Đức An đã long trọng  tổ chức Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 tại khu resort Hoàng Long để cảm ơn sự giúp đỡ hợp tác của Quý khách hàng : Nhà thuốc, Quầy thuốc, các Công ty đối tác và cán bộ nhân viên Công ty TNHH dược phẩm Đức An. Dưới đây là một số hình ảnh của Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018: